Tu jesteś: Strona główna Aktualności
Uruchomienie możliwości tworzenia raportów 8 lutego 2012

W dniu dzisiejszym uruchomiony został system tworzenia raportów. Funkcja ta umożliwia przygotowanie złożonych i szczegółowych analiz na podstawie wprowadzonych dotychczas do systemu informacji.

wiecej...
Sekcja Wideochirurgii TChP rekomenduje stosowanie bazy KROPP 4 stycznia 2011

Na posiedzeniu Zarządu Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich w dniu 3 stycznia 2011r. podjęto uchwałę, w której udzielono poparcia inicjatywie prowadzenia Krajowego Rejestru Operacji Przepuklin w Polsce i rekomenduje się wprowadzanie danych do tej bazy, jako istotne dla monitorowania jakości świadczeń, także w chirurgii laparoskopowej.


Uruchomienie projektu badawczego postaw pacjentów 10 grudnia 2010

W dniu dzisiejszym uruchomiony został program badania postaw pacjentów wobec proponowanego leczenia oraz znajomości wśród operowanych chorych zagadnień związanych z leczeniem przepuklin. Wnioski płynące z wyników tego badania umożliwią między innymi wskazanie koniecznych działań mających na celu poprawę świadomości operowanych chorych. Formularz badania wypełnia pacjent. Wersja formularza gotowa do druku znajduje się w zakładce "Do pobrania". Gorąco zapraszamy do udziału w badaniu. Wypełnienie formularza NIE JEST OBOWIĄZKOWE do zarejestrowania pacjenta w systemie KROPP.


Prezentacja Rejestru podczas Spotkania Polskiego Klubu Przepuklinowego 8 listopada 2010

W dniach 5 - 7 listopada 2010r. w Krakowie obyło się XI Spotkanie Polskiego Klubu Przepuklinowego. Jedna z sesji poświęcona była zagadnieniom związanym z Krajowym Rejestrem Przepuklin w Polsce. Zaprezentowano sposób funkcjonowania systemu i możliwości praktycznego wykorzystania Rejestru.


Prezentacja Rejestru podczas Kongresu EHS w Stambule 10 października 2010

W dniach 6 - 9 października 2010r. w Stambule w Turcji odbył się Międzynarodowy Kongres Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego. Podczas konferencji uczestnikom kongresu przedstawione zostały założenia i sposób działania Rejestru.


Rozpoczęcie działalności rejestru 20 września 2010

Krajowy Rejestr Operacji Przepuklin w Polsce rozpoczął działalność od 20 września 2010r. w pełnym zaplanowanym zakresie.


Spotkanie uczestników projektu 20 czerwca 2010

20 czerwca 2010r. w Krakowie odbyło się kolejne, czwarte spotkanie przedstawicieli wszystkich ośrodków chirurgicznych uczestniczących w projekcie KROPP. Podczas spotkania omówiono zestaw opracowanych pytań zawartych w ankietach rejestru i sposób ich prezentacji. Podjęto ostateczną decyzję o nawiązaniu współpracy z wybraną firmą teleinformatyczną przy realizacji programu.