Tu jesteś: Strona główna Instrukcje Instrukcje obsługi

5. Wprowadzanie danych do formularzy


 1. Zaloguj się do systemu wpisując swoją nazwę użytkownika i hasło
  UWAGA: Jeśli jesteś zalogowany, kliknij zakładkę Moi pacjenci

 2. Wyświetli się lista wprowadzonych do systemu pacjentów
  UWAGA: W celu wyszukania pacjenta wprowadź pierwsze litery nazwiska lub początek numeru PESEL w polach górnej części listy (można również wprowadzić inne dane).

 3. Po odszukaniu odpowiedniego pacjenta należy wybrać opcję formularze znajdującą się po prawej stronie w linii danych pacjenta

 4. Kliknij przycisk dodaj nowy obok nazwy właściwego formularza, aby wprowadzić dane do wybranego arkusza

 5. Zaznacz właściwe odpowiedzi na kolejne pytania i uzupełnij brakujące dane
  UWAGA: W celu sprawnego wprowadzania danych należy posłużyć się wydrukowanymi formularzami uzupełnianymi przez pacjenta i lekarza. Numeracja pól wydrukowanych formularzy jest zgodna z numeracją pól formularzy internetowych. Formularze gotowe do druku mogą zostać pobrane z zakładki Do pobrania na górze strony (format PDF).
  UWAGA: Użycie pokrętła scroll znajdującego się pomiędzy przyciskami myszy komputerowej umożliwia szybkie przechodzenie do kolejnych pól formularza.

 6. Kliknij przycisk wyślij dane na dole strony
  UWAGA: W przypadku rezygnacji z wprowadzania danych należy kliknąć przycisk powrót bez zapisywania na dole strony.

powrót do listy instrukcji     następna instrukcja drukuj instrukcje