Tu jesteś: Strona główna Rekomendacje wnioski i zalecenia

Informacje o rekomendacjach


Leczenie przepuklin pachwiny u dorosłych - Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego
European Hernia Society guidelines on the treatment of inguinal hernia in adult patients. Simons MP, Aufencker T, Bay-Nielsen M, Bouillot JL, Campanelli G, Conze J, de Lange D, Fortelny R, Heikkinen T, Kingsnorth A, Kukleta J, Morales Conde S, Nordin P, Schumpelick V, Smedberg S, Smietanski M, Weber, Miserez M. Hernia. 2009; 13(4): 343-403

Grupa robocza (autorzy):
Rene Fortelny (Austria), Marc Miserez (Belgia), Morten Bay Nielsen (Dania), Timo Heikkinen (Finlandia), Jean-Luc Bouillot (Francja), Joachim Conze (Niemcy), Georg Weber (Węgry), Giampiero Campanelli (Włochy), Theo Aufenacker (Holandia), Maarten Simons (Holandia), Diederik de Lange (Holandia), Maciej Smietanski (Polska), Sam Smedberg (Szwecja), Par Nordin (Szwecja), Jan Kukleta (Szwajcaria), Andrew Kingsnorth (Wielka Brytania)
Redakcja, opracowanie i tłumaczenie Maciej Śmietański, Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital Powiatowy w Pucku

Oxford center for evidence based medicine
Poziomy dowodu naukowego
1A Przegląd systematyczny (metaanaliza) badań RCT z wynikami z indywidualnych (homogenicznych) badań.
1B RCT dobrej jakości.
2A Przegląd systematyczny badań kohortowych lub CCS (case-control studies) z wynikami z indywidualnych (homogenicznych) badań.
2B RCT gorszej jakości lub badania kohortowe lub CCS.
2C Badania opisowe lub podsumowania wyników.
3 Badania kohortowe lub CCS o niskiej jakości.
4 Opinia eksperta lub ogólnie akceptowane postępowanie.

Stopnie rekomendacji
A Uzasadnione przez przeglądy systematyczne i/lub co najmniej 2 RCT dobrej jakości [Poziom dowodu naukowego 1A, 1B]
B Uzasadnione przez wysokiej jakości badania kohortowe lub CCS [Poziom dowodu naukowego 2A, 2B]
C Uzasadnione przez badania kohortowe lub CCS o niskiej jakości i/lub inne wyniki badań [Poziom dowodu naukowego 2C, 3]
D Opinie ekspertów lub komitetów konsensusowych

Znaczenie prawne wytycznych.
Wytyczne nie są wymaganiem prawnym, lecz opartymi na faktach naukowych spostrzeżeniami i rekomendacjami dla wprowadzenia wysokiej jakości opieki lekarskiej. Istotne jest aby zauważyć, że występują w nich różne „poziomy wniosków naukowych”, od najwyższych (1A), które zostały udokumentowane w przeglądach systematycznych prac naukowych, i najniższe (4), które są oparte jedynie na opinii ekspertów. Skutkuje to różnymi “stopniami rekomendacji”. Jeśli rekomendacje zostaną wprowadzone dla “zwykłego pacjenta” lekarze chirurdzy mogą w koniecznych przypadkach zastosować terapię odmienną od rekomendacji i opartą o ich profesjonalną opinię. Istotnie może być to konieczne w sytuacji, kiedy wymaga tego stan danego chorego.

Jeśli wytyczne nie są respektowane powinno to zostać uzasadnione i udokumentowane.
 

powrót do wykazu rekomendacji     następna rekomendacja drukuj rekomendacje