Tu jesteś: Strona główna Założenia

Założenia Projektu


Celem rejestru jest stworzenie platformy internetowej do gromadzenia danych o operacjach przepuklin pachwinowych wykonywanych w ośrodkach chirurgicznych w Polsce. Zebrane informacje poddane analizie będą wykorzystane w celu:

  • Określenia istotnych czynników ryzyka wczesnych powikłań i niepowodzeń po leczeniu chirurgicznym
  • Określenia potrzeb szkoleniowych w zakresie nowoczesnych metod operacyjnych w poszczególnych ośrodkach lub regionach
  • Raportowania danych jakościowych i ilościowych dotyczących chirurgii przepuklin pachwiny dla potrzeb uczestników rejestru
  • Wskazywania najistotniejszych kierunków rozwoju badań naukowych
  • Zapewnienia możliwości uczestnictwa Polski w europejskich rejestrach przepuklinowych
  • Poprawy wyników i jakości leczenia
  • Analizy kosztów leczenia

Każdy ośrodek uczestniczący w rejestrze ma pełny dostęp do danych z rejestru z zapewnieniem anonimowości danych z poszczególnych ośrodków. Wszystkie ośrodki są zakodowane przez administratora rejestru i każdy ośrodek zna wyłącznie swój kod i hasło stanowiące jednocześnie o dostępie do rejestru danych.