Tu jesteś: Strona główna

Formularz rejestracji

Informacje o rejestrującej się osobie
Imię *
Nazwisko *
Login *
Hasło *
Powtórz hasło *
Adres e-mail *
Powtórz adres e-mail *
Rok urodzenia *
Rok ukończenia studiów *
Ankieta osobowa
Specjalizacja z chirurgii ogólnej *proszę wybrać najwłaściwszą odpowiedź
Liczba wykonywanych rocznie
wszystkich operacji *
Liczba wykonywanych rocznie
operacji przepuklin pachwinowych *
Od ilu lat wykonuje Pan/Pani operacje naprawcze przepuklin pachwinowych? *
Czy stosuje Pan/Pani siatki syntetyczne w naprawie przepuklin pachwinowych? *
Od ilu lat stosuje Pan/Pani siatki syntetyczne?

Czy zwraca Pan/Pani uwagę na producenta stosowanych przez siebie siatek syntetycznych?

Czy zwraca Pan/Pani uwagę na parametry techniczne stosowanych siatek? np. gęstość, porowatość
Czy stosuje Pan/Pani metody laparoskopowe w operacjach przepuklin pachwinowych? *
Od ilu lat stosuje Pan/Pani metody laparoskopowe w operacjach przepuklin pachwinowych?

Proszę zaznaczyć najczęściej stosowaną technikę operacji przepuklin pachwinowych *

Z zastosowaniem:

Metoda

Metoda

Metoda

Proszę zaznaczyć drugą z najczęściej stosowanych technik operacji przepuklin pachwinowych *

Z zastosowaniem:

Metoda

Metoda

Metoda

Czy ocenia Pan/Pani charakter i/lub natężenie bólu okolicy pachwiny u chorego przed operacją przepukliny? *
Czy ocenia Pan/Pani charakter i/lub natężenie bólu okolicy pachwiny u chorego po operacji przepukliny? *
Czy podczas operacji identyfikuje Pan/Pani nerw biodrowo-podbrzuszny? *
Czy podczas operacji identyfikuje Pan/Pani nerw biodrowo-pachwinowy? *
Czy podczas operacji identyfikuje Pan/Pani gałąź płciowa nerwu płciowo-udowego? *
Czy ma Pan/Pani możliwość oceny operowanych przez siebie chorych podczas pierwszej wizyty kontrolnej po wypisie z oddziału/kliniki? *
Czy dodatkowo monitoruje Pan/Pani własne wyniki leczenia poprzez prowadzenie rejestru dalszego przebiegu pooperacyjnego leczonych chorych po wypisaniu ich z oddziału/kliniki? *
Informacje o placówce
Wybierz z poniższej listy placówkę, którą reprezentujesz *


Jeżeli Twojej placówki nie ma na powyższej liście, zgłoś nową
Nazwa rejestrującej się placówki *
Nazwa oddziału / kliniki *
Miejscowość *
Kod pocztowy *
Adres *
Telefon
Adres e-mail placówki
Liczba zatrudnionych lekarzy *
Liczba łóżek w oddziale/klinice*
Liczba hospitalizacji w ubiegłym roku *
Liczba wszystkich oper. w ubiegłym roku *
Liczba wykonanych w ubiegłym roku operacji naprawczych przepuklin pachwinowych *
Czy oddział/klinika pełni dyżury całodobowe? *
Czy w oddziale/klinice stosuje się siatki syntetyczne w operacjach przepuklin pachwinowych? *
Czy w oddziale/klinice stosuje się technikę laparoskopową? *
Czy wykonuje się operacje naprawcze przepuklin sposobem laparoskopowym? *